Month Flat Week Day
Date: tirsdag, juni 08, 2021 9:00 - 12:00
Duration: 3 Hours
Categories: N.K.S.
Location: Litteraturhuset

Kvinnehelsekonferansen 8.juni 2021

09:00-12:00, Tirsdag 8.juni 2021, Litteraturhuset, Auditoriet.

Vi setter søkelys på behov for et kjønnsperspektiv på pandemien og retter fokuset mot kvinners psykiske helse. Vi inviterer til interessante og dagsaktuelle foredrag om kvinners situasjon globalt, fødselsopprøret lokalt, ensomhet og angst, og gir et innblikk i mestringsverktøy. Vi utfordrer også våre politikere om å redegjøre for hvordan kvinners helse og livsvilkår skal bli prioritert i etterkant av pandemien.

Mål med konferansen
Pandemien mangler er kjønnsperspektiv på helseutfordringer og livsmestring. Vi vet for lite om kvinners ulike livssituasjoner under pandemien, og det mangler et klart kjønnsperspektiv i de ulike beredskaps, - og helsestrategiene. Vi vil med denne konferansen sette søkelys på kvinners psykiske helse og livsmestring for å bygge opp under viktigheten med;
a) å inkludere et kjønnsperspektiv i beredskapsplaner, handlingsplaner og budsjetter, under, og i etterkant av pandemien.
b) å lytte til kvinners stemmer for å avdekke behov og igangsette behovsrettettiltak.
c) inkludere kvinneorganisasjoner og sivilt samfunn i krisesituasjoner.

 

Program kommer.

Påmelding finner du her: