Month Flat Week Day
Date: onsdag, september 01, 2021 18:00 - 19:00
Categories: N.K.S.
Location: Kvinnehelsehuset


Påmelding Livsstyrketreningskurs

Infomøte onsdag 1.september, 18:00-19:00
Sandbrogaten 5, 5 etasje
5003 Bergen
 

Kjenner du på en ubalanse i livet? 

Stress eller helseplager som påvirker din livskvalitet? 

Bergen sanitetsforening tilbyr i samarbeid med kursholderene Silje Mæhle Haugland og Hilde Ulvik Hauge et gratis kurs i livsstyrketrening. 

Vi inviterer her til et åpent informasjonsmøte om kurstilbudet, som vil gå over fem kvelder. Første kurs starter opp 9.september og har plass til inntil 12 deltakere. 

 

Litt om innhold og kursets fokus: 

Helseplager kan innebære både fysiske og/eller psykiske utfordringer. I dette kurset vektlegges kursdeltakernes ressurser og kunnskapen om hva som er best for deg selv. Målet er å folde ut denne kunnskapen, visdommen og styrken hos den enkelte. 

 

Trening i oppmerksomt nærvær er integrert i kurset og fokus på stressreduksjon. Livsstyrketrening har som formål å øke mestring og at deltakerne i større grad håndterer og tar styring i eget liv. 


Rammer for kurs høsten 2021

Kurset går over 5 ettermiddager/kvelder fra kl17.00 -20.30 inkludert pauser

Det vil bli gjennomført 2 kurs høsten 2021, Det første vil gå torsdagene (09.09, 16.09, 30.09, 07.10 og 14.10) og det andre vil gå torsdager fra (28.10-25.11). 

Over nyttår, vil vi invitere til en oppfølgingssamling den 06.01.22

 

Tema for gruppesamlingene 

1. Livet setter seg i kroppen: «Hvis kroppen kunne snakke»

2. Selvoppfatning og selvbilde i forhold til ressurser og muligheter: «Hvem er jeg?»

3. Verdier: «Hva er viktig for meg»?

4. Å kjenne og sette sine egne grenser: «Hva trenger jeg?» 

5. Mine sterke og svake sider

 

Høres dette interessant ut, eller ønsker du å høre mer, håper vi du melder deg på dette åpne og uforpliktende informasjonsmøte! Har du noen du kjenner i tankene, setter vi stor pris på om du sender denne linken videre og sprer ordet!»


Vel møtt!