Utsatt - Tirsdagsmøte

tirsdag, april 14, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Informasjonsmøte Nettvenn

onsdag, september 30, 2020 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Tirsdagsmøte Oktober

tirsdag, oktober 06, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Refleksjonsforedrag "I kjærlighet og frykt" med Irene Nygårdsvik

torsdag, oktober 22, 2020 18:30 - 20:30
This event does not repeat

Tirsdagsmøte November

tirsdag, november 03, 2020 19:00 - 21:00
This event does not repeat

Refleksjonsforedrag " Hvordan krenkede barn blir syke voksne" med Anna Luise Kirkengen

torsdag, november 12, 2020 18:30 - 20:30
This event does not repeat

Tirsdagsmøte februar

tirsdag, februar 02, 2021 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Webinar: "Eldre og klokere - hva med alkohol og legemidler?"

torsdag, februar 11, 2021 20:00 - 21:00
This event does not repeat

Webinar: Kurs i Sisterhood

torsdag, februar 18, 2021 15:00 - fredag, februar 19, 2021 19:30
This event does not repeat

Årsmøte

tirsdag, mars 02, 2021 19:00
This event does not repeat

Frokostmøte: Vi lader opp til lansering av Norges første Kvinnehelsehus!

fredag, mars 12, 2021 9:00 - 10:00
This event does not repeat

Tirsdagsmøte april

tirsdag, april 13, 2021 19:00 - 20:00
This event does not repeat

Seminardagen "Aldring og helse - hvorfor bry seg?"

fredag, april 23, 2021 8:30 - 16:00
This event does not repeat

Ekstraordinært årsmøte

tirsdag, mai 11, 2021 19:00
This event does not repeat

Kløverstafetten 2021

fredag, juni 04, 2021 15:48
This event does not repeat

Kvinnehelsekonferansen

tirsdag, juni 08, 2021 9:00 - 12:00
This event does not repeat

Aldringsfestivalen Siste Kapittel

fredag, juni 18, 2021
This event does not repeat

125-års jubileumsutstilling: Kvinnehjerter

lørdag, juni 19, 2021 12:00 - 18:30
This event does not repeat

Frivillighet i dialog

lørdag, juni 19, 2021 13:00 - 13:40
This event does not repeat

Åpning av det nye Kvinnehelsehuset

fredag, august 20, 2021
This event does not repeat

Straff skader

tirsdag, august 31, 2021 11:00 - søndag, september 05, 2021 12:00
This event does not repeat

Infomøte Livsstyrketrening

onsdag, september 01, 2021 18:00 - 19:00
This event does not repeat

Den gylne senioruken

mandag, september 27, 2021 16:00 - 17:00
This event does not repeat

Verdensdagen for psykisk helse

onsdag, oktober 06, 2021 10:00 - 11:00
This event does not repeat

Kvinner i fokus: Menopausedagen - fra taushet til fest!

mandag, oktober 18, 2021
This event does not repeat

FNs internasjonale Jentedag BKFs markering

tirsdag, oktober 19, 2021
This event does not repeat

Yoga med Imelda

tirsdag, oktober 19, 2021 14:30 - 16:00
Every Week until november 16, 2021

Informasjonsmøte Livsstyrketreningskurs

mandag, oktober 25, 2021 18:00 - 19:00
This event does not repeat

Yoga med Imelda

tirsdag, oktober 26, 2021 14:30 - 16:00
Every Week until november 16, 2021

Dialogmøte om abort - Kvinnepolitisk utvalg i FO Vestland

torsdag, oktober 28, 2021 17:00 - 21:00
This event does not repeat

Yoga med Imelda

tirsdag, november 02, 2021 14:30 - 16:00
Every Week until november 16, 2021

Yoga med Imelda

tirsdag, november 09, 2021 14:30 - 16:00
Every Week until november 16, 2021

Kvinner i fokus: Likestilling i akademia

onsdag, november 10, 2021 19:00 - 20:30
This event does not repeat

Yoga med Imelda

tirsdag, november 16, 2021 14:30 - 16:00
Every Week until november 16, 2021

Juleavslutning og boklansering med Irene Nygårdsvik

tirsdag, desember 07, 2021 19:00 - 21:00
This event does not repeat