Hvordan krenkede barn blir syke voksne KUN DIGITALT!

LINK TIL LIVE STREAM:Anna Luise Kirkengens kunnskapsfelt handler om hvordan krenkelseserfaring under oppveksten henger sammen med senere sykelighet. I avhandlingen ”Helsefølger av seksuelle overgrep i barndommen” (UiO 1998) viste hun at traumatisk erfaring blir innskrevet i kroppen. Det er blitt bekreftet av forskning i nevrovitenskapene som handler om at våre erfaringer påvirker og former vår kropp – og derved vår helse.

Avhandlingen ble til boken "Inscribed Bodies" (Springer, 2001; Kindle). Den seneste norske boken hennes har tittelen "Hvordan krenkede barn blir syke voksne", (3. utg, Universitetsforlaget 2015). Hun har skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler om emnet. Hun foreleser for studenter og fagpersoner i helsefag og for jurister, lærere, prester, diakoner, politi, barnevernspersonell, spesialpedagoger, familieterapeuter, psykologer og tannleger i Norge, alle de nordiske landene, og i England. 

Foredraget er i regi av Bergen Sanitetsforening  som er spesielt opptatt av kvinnehelse og psykisk helse for barn og unge. 

Velkommen til å delta på denne kvelden hvor det også underveis blir en pause med lett servering. 

Pga Korona settes deltakergrensen på 10 som får plass i salen, og arrangement vil streames til resterende påmeldte.