Forskning på eggstokkreft

Karen forsker på livskvalitet hos pasienter med eggstokkreft. Hovedveileder for hennes prosjekt er professorer Line Bjørge. Line forteller at Karens forskning er en del av en større prosjektplan hvor vi ønsker å beskrive kvinners erfaringer når de gjennomgår behandling og oppfølging for kreft i eggstokkene, samt erverve oss en bedre forståelse av kvinnenes perspektiv for å kunne etablere en psykososial intervensjon som vil bedre kvinnenes livskvalitet underveis i sykdomsforløpet.

Bergen sanitetsforening har sponset Karens doktorgradsforløp med 2.5 millioner i forskningsmidler.

 

Image

Om prosjektet

Karen vil ved prosjektet oppstart 1. mars; bruke mye tid på en klinisk studie hvor man følger 70 pasienter gjennom deres sykdomsforløp (utredning, behandling og oppfølgning) i 2 år. Hensikten med studien er å se på sammenhengen mellom omfanget av de kirurgiske prosedyrene, tilstedeværelse av resttumor og pasientenes livskvalitet og å bruke kunnskapen som er oppnådd for å identifisere markører for sykdomsbehandling.

Siste nytt

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: