Kvinnehelsekonferansen

Kvinnehelse i Koronaens tid - Globalt og lokalt

09:00-12:00, Tirsdag 8.juni 2021, Litteraturhuset Bergen. 

Vi setter søkelys på behov for et kjønnsperspektiv på pandemien og retter fokuset mot kvinners psykiske helse. Vi inviterer til interessante og dagsaktuelle foredrag om kvinners situasjon globalt, fødselsopprøret lokalt, ensomhet og angst, og gir et innblikk i mestringsverktøy. Vi utfordrer også våre politikere om å redegjøre for hvordan kvinners helse og livsvilkår skal bli prioritert i etterkant av pandemien.

Image

Målet med konferansen

Pandemien mangler er kjønnsperspektiv på helseutfordringer og livsmestring. Vi vet for lite om kvinners ulike livssituasjoner under pandemien, og det mangler et klart kjønnsperspektiv i de ulike beredskaps, - og helsestrategiene. Vi vil med denne konferansen sette søkelys på kvinners psykiske helse og livsmestring for å bygge opp under viktigheten med;

a) å inkludere et kjønnsperspektiv i beredskapsplaner, handlingsplaner og
budsjetter, under, og i etterkant av pandemien.
b) å lytte til kvinners stemmer for å avdekke behov og igangsette
behovsrettettiltak.
c) inkludere kvinneorganisasjoner og sivilt samfunn i krisesituasjoner.

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: