Det nye Kvinnehelsehuset i Bergen

Fredag 20.august åpnet landets første lavterskel kvinnehelsehus i Bergen. Bergen sanitetsforening ønsker å skape en plattform for kvinnehelsetematikk blant kvinner i Bergen, foreninger, organisasjoner og ulike offentlige etater i Sandbrogaten 5, 5 etasje i Bergen.

Sykdomsmønster, ulike livssituasjoner, ulik tiltro til helsesystemet, kulturforståelse og språk er noen av utfordringene norsk helsesystem står over for å sikre likeverdige helsetjenester for alle. Disse utfordringene krever handling. Det nye kvinnehelsehuset vil knytte sammen ulike sosialentreprenører som har store fordeler ved å holde til under samme tak.

Du kan lese mer om samarbeidspartnerne i Trekløveret: 

Om prosjektet

Med det nye Kvinnehelsehuset i Bergen vil Sanitetskvinnene bidra til å møte disse utfordringene. Sanitetskvinnene setter søkelys på behovet for kjønnsbasert kunnskap om helse. Det nye kvinnehelsehuset vil ha fokus på seksuell og reproduktiv helse blant minoritetskvinner samt etnisk norske kvinner i en sårbar eller ny livssituasjon. 

Siste nytt

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: