Kulturprogram 2023

Bergen sanitetsforening, KODE og Bergen kommune samarbeider om å tilby kulturaktiviteter for personer med demens og frivillige. Du trenger ingen diagnose for å benytte deg av tilbudene våre. På aktivitetene våre treffer du en blandet gruppe bestående av kunstnere, kunstpedagoger, frivillige og andre med demens. 

Det er gratis å delta.

Påmelding

Løpende påmelding. Du kan begynne når som helst. Mer informasjon om påmelding finner du lengre nede på siden.

Kunstverksted
Mandager, fra og med 6. februar
Sted: Verkstedet i 1. etg. på KODE Permanenten
Tid: 10.30-13.30
Omtale: Vi arbeider i fellesskap med ulike teknikker og materialer. Vi har fokus på samskaping og skaperglede. Du trenger ingen forkunnskaper.
Kunstøyeblikket
En mandag i måneden: 27. februar, 20. mars, 17. april 
Kunstomvisninger i KODE sine samlinger med kunstformidlerne Helga Anspach og Siri Breistein. 
Sted: KODE
Tid: 11.15-13.00
Kor og konsert
Tirsdager, fra og med 21. mars
Konsert: 16. mai på Troldhaugen
Sted: KODE Permanenten
Tid: 12.00-14.00
Omtale: Velkommen til blandet kor. Vi øver i Festsalen på Permanenten. Sangene som synges bestemmes av dirigent og kormedlemmer sammen. 
Åpen leseopplevelse
Fredager, fra og med 6. januar
Tid: 11.00-13.00
Omtale: Vi leser korte noveller og dikt høyt og har åpne samtaler om det tekstene setter i gang av tanker, følelser og assosiasjoner. Du trenger ikke lese selv, og det er valgfritt i hvilken grad du ønsker å delta i samtalene rundt det vi har lest.
Påmelding

Ta kontakt med hanne.jones@bergennks.no eller 98 48 31 79 for påmelding eller mer informasjon.. Du trenger ingen henvisning eller vedtak for å komme til oss. Når du melder deg på vil du bli invitert til en samtale. Da vil du få mer informasjon om oss og vårt tilbud. Etter det kan du bli med på en aktivitet og se om det er noe for deg.

Vil du bli med som frivillig?

Vi er alltid interessert i høre fra deg som kunne tenke deg å være med som frivillig på våre kulturaktiviteter. Ta kontakt med prosjektleder Hanne Jones, hvis du ønsker mer informasjon: Hanne Jones, hanne.jones@bergennks.no

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hanne JonesProsjektlederhanne.jones@bergennks.no
Eli LeaFaglig ledereli.lea@bergennks.no
Charlotte BurgessSykepleiercharlotte.burgess@bergen.kommune.no