Sammen om det

I prosjektet "Sammen om det" undersøker vi hvordan kunst kan brukes til inkludere personer med demens i samfunnet på nye måter. I prosjektet utvikler vi kulturtilbud til, og sammen med, personer med demens som tar utgangspunkt i deres interesser og ressurser, slik at de oppleves meningsfulle og attraktive for dem å delta i og utvikle sammen med oss. Vi tror kilden til det meningsfulle finnes i en god balansen mellom høy kunstfaglig kvalitet og stor grad av medvirkning og samskaping. I vårt arbeid forsøker vi å forene personsentrert omsorg med kunstpedagogisk praksis og perspektiver fra nyere forskning på medborgerskap, kunst og demens.

Prosjektet utvikles gjennom praktisk utprøving og prosessorientering evaluering. Dialogiske og demokratiske arbeidsprosesser, som har som formål at personer med demens skal oppleve reell medvirkning og føle seg likeverdige i møte med andre, står helt sentralt i vårt arbeid.

Vi arbeider både med å utvikle kulturtilbud på kulturarena i Bergen i samarbeid med kulturinstitusjoner, og med å utvikle kunst- og kulturprosjekter til aktivitetssentre for personer med demens og sykehjem.

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen sanitetsforening, formidlingsavdelingen på KODE og Kompetansesenter for demens i Bergen kommune. Forskere ved VID vitenskapelig høgskole tilknyttet forskningsgruppen Everyday Citizenship for Persons in Vulnerable Situations, er også involvert i prosjektet.

Prosjektet ledes av Hanne Jones (prosjektleder) og Eli Lea (faglig leder). 

Prosjektet finansieres av Bergen sanitetsforening, Vestland fylkeskommune (KUP) og DAM stiftelsen. 

Hva vi jobber med akkurat nå

Kunst på institusjon

Samtaler på avstand

Vi inviterte ansatte og brukerne ved Lynghaug aktivitetssenter til å delta i samtaler om kunst på avstand med tre kunstnere (Anne Tveit Knutsen, Solveig Sumire Sandvik og Eli Lea). Kunstnerne delte et eller flere pågående arbeider med aktivitetssenteret og invitert dem til å gi respons og tilbakemeldinger på tingene de fikk. Siden kunstnerne ikke kunne komme inn på aktivitetssenteret har denne utvekslingen skjedd på avstand. De ansatte har integrert aktiviteten i hverdagen på aktivitetssenteret som et miljøtiltak. Kunstnerne har mottatt en skriftlig respons på arbeidene sine, som de har brukt som inspirasjon til å lage nye arbeider, som de i neste omgang leverte tilbake til aktivitetssenteret. Tanken har vært å inkludere personer med demens i kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet ferdigstilles februar/mars 2021. Prosessen vil formidles i form av en utstilling i løpet av 2021.  

Bergen Tidende skrev en artikkel om prosjektet: Først ble alle kursene for de demens­syke avlyst. Så fikk kunstnerne en idé

Lynghaug aktivitetssenter har også skrevet litt om prosjektet på sin Facebook-side

Undringskalenderen 2020

Adventskalenderen til Bergen sanitetsforening i år ble en samtalekalender som eksisterte som en fysisk på Fyllingsdalen sykehjem og i digital versjon Facebooksiden til Bergen sanitetsforening. Tanken bak kalenderen var å gi personer på sykehjemmet, som har lite kontakt med omverden, anledning til å delta i en felles aktivitet sammen med andre utenfor institusjonen. Spørsmålene i kalenderen var utformet i samarbeid med frivillige i prosjektet, og den fysiske kalenderen var laget av en frivillig. Vi håpet at alle som svarte på spørsmålene, både på Facebook og på sykehjemmet, fikk en opplevelse av å delta i et fellesskap, selv om man fysisk ikke kunne være sammen. På sykehjemmet inviterte de ansatte beboerne til å delta i samtale omkring dagens spørsmål etter frokost.  På slutten av kveldsmåltidet gikk de inn og så på hva andre hadde svart på Facebook-siden. 

 Kulturtilbud til personer med demens på kulturarena

Kulturverksteder på KODE og Bergen off. bibliotek

Oppstart vinter/vår 2021

Når smittesituasjonen i Bergen tillater det, vil vi starte opp med kunstverksted på KODE og fortellerverksted på Bergen off. bibliotek for hjemmeboende med demens. Disse verkstedene hadde planlagt oppstart i november 2020, men ble utsatt på grunn av smittevernhensyn. 

Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Vi har allerede en del frivillige som ønsker å delta på kulturverkstedene, men trenger flere (spesielt menn). Les mer om hva det vil si å være frivillig på et kulturverksted her: Vil du bli frivillig på kulturverksted?

Ta kontakt med prosjektleder Hanne Jones, hvis du ønsker mer informasjon: 

Hanne Jones

hanne.jones@bergennks.no

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Hanne JonesProsjektlederhanne.jones@bergennks.no
Eli LeaFaglig ledereli.lea@bergennks.no