Bli frivillig

I Bergen sanitetsforening kan du gjøre en viktig innsats for fellesskapet som frivillig. Vi har mange aktiviteter du kan engasjere deg i, og vi gir grundig opplæring i rollen som frivillig slik at du føler deg helt trygg. 1.september 2022 kl 18:00 har vi åpent informasjonsmøte om frivillighet i Kvinnehelsehuset. 

Image

Våre prosjekter

 

Arrangementsverter

Vil du være med på arrangementer som setter kvinnehelse på agendaen? På kvinnehelsehuset har vi en rekke arrangementer i løpet av året hvor vi har behov for verter som kan være behjelpelige under arrangement . Dette kan være alt fra å rigge til arrangement, ønske velkommen og være behjelpelig til publikum.

Kontakt phoebe@bergennks.no

 

Motherhood - mor i nytt land

I vår startet vi opp første Motherhood gruppe på Kvinnehelsehuset. Det er et lavterskel veilednings- og refleksjonsprogram for kvinner som er mor i et nytt land. Grunnverdien er at mødre er eksperter og vil det beste for barna sine. Møtet med en ukjent kultur, nytt språk og et fremmed samfunn, kan by på utfordringer og kan føre til at mødrene ikke får benyttet sine ressurser fullt ut. Mange savner et fellesskap å støtte seg på i barneoppdragelsen.

I Motherhood-gruppen kan vi nettopp tilby et kvinnefellesskap og gjennom åtte temasamlinger og erfaringsutveksling, er det overordnede målet at mor skal bli trygg i sin foreldrerolle. Vi trenger frivillige gruppeledere, som kan kurses, for å tilrettelegge for at kvinner kan dele erfaringer og utfordringer i en trygg gruppe og reflektere over det å være mor i Norge. Vi skal starte opp ny gruppe til høsten og ønsker deg med i Motherhood-familien.

Kontakt: vivian@bergennks.no

Barseltreff på tvers

Til høsten skal vi starte et helt nytt tilbud på Kvinnehelsehuset, barseltreff på tvers.
Dette er et drop-in tilbud til barselkvinner. Hvorfor starter vi dette? Jo , fordi det ikke lengre er ressurser på helsestasjonene til å drive barselgrupper, som tidligere, og det er mange som ikke blir inkludert. Vi åpner derfor Kvinnehelsehuset, for å skape en trygg møteplass, hvor kvinner kan dele erfaringer og bygge nettverk. Spesielt som førstegangsfødende har vi mødre behov for å kunne lufte bekymringer og spørsmål knyttet til egen og barnets helse, søvn- og matvaner, bekledning, mammakroppen m.m. Enten en er mor i nytt land, eller har flyttet til Bergen, kan en ha sparsommelig nettverk, og da kan denne type møteplass og mulighet for nettopp sosialt fellesskapet være viktig. Vi har heis, plass til vogner, stellebord, og takhøyde for barnegråt. Det vil blir tilbud om aktiviteter og sosial møteplass. Vi ønsker å nå kvinner på tvers av alder, livssituasjon, hvor en kommer fra, som har til felles at de er mødre - i fellesskap ligger det kraft og en står ikke alene i en livsendrende og sårbar fase.

Kontakt: vivian@bergennks.no

Språkvenn

Språkvenn er et tilbud til kvinner med flerkulturell bakgrunn i alle aldre. Vi møtes på Kvinnehelsehuset, for å bli kjent og snakke norsk sammen. Vi vil også her ha fokus på kvinnehelse, og informasjon om helse vil være endel av tilbudet, for å øke helsekompetanse. Snakker du norsk, er det ressursen vi er ute etter - Vi ønsker flere frivillige, for å drive dette viktige arbeidet, da språk er nøkkelen til inkludering og aktiv samfunnsdeltakelse.

Kontakt: rachana@bergennks.no

Sisterhood

Sisterhood er et gratis fritidstilbud for jenter i alderen 12-22 år. Det er en jentergruppe som skal møtes en gang i uken gjennom høstsemesteret. Sisterhood sitt mål er å motivere unge jenter til å ha sunne holdninger og verdier. Vi vil styrke jenters selvfølelse og lære dem å sette tydelige grenser og å si nei til selvdestruktiv oppførsel. Gjennom dialog og aktiviteter ønsker vi å fremme jentenes empati, og lære dem å verne om seg selv , så vel som andre mennesker. Gruppen er livssyn og religions nøytral.

Sisterhood ledes av kursede gruppeledere. Annenhver gang er det temakveld og aktivitetskveld. Det vil være aktiviteter som by tur, kunstkveld, fysiske aktiviteter, spillekveld, visuell kveld og mye mer. Gruppeledere/frivillige vil også få tilbud om opplæring i Sisterhood gruppe.

Vi trenger flere gruppeledere til oppstart av Sisterhood gruppe høsten 2022. 

Kontakt: rachana@bergennks.no

Engasjer deg!

Første steg er å fylle ut innmeldingsskjema som frivillig, og hvilke aktiviteter du kunne tenke deg å bidra til. Deretter tar vi kontakt med deg for kursing og opplæring. 

Pass på at alle felt er utfylt.

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: