Vi feirer 125 årsdag med Siste Kapittel!

Fredag 26.februar feirer Norske Kvinners Sanitetsforening 125 år. Bergen sanitetsforening markerer jubileet med utstilling om kvinnehjertet - gjennom aldringsfestivalen Siste Kapittel.

19. juni går både jubileumsutstillingen om kvinnehjerte og aldringsfestivalen Siste Kapittel av stabelen. BSF har spurt primus motor bak festivalen, psykolog og forsker Anna Helle-Valle om planene fremover.

 


 

Fortell om planene for sommerens aldringsfestival!


- Vi legger opp til en utrolig spennende og vakker første Siste kapittel-festival! Den 19.juni blir det samtaler, botanikk, kunst og kultur i Muséhagen, Universitetsaulaen, Tårnsalen og Forhandlingsrommet. Dagen innledes med en internasjonal konferanse 18.juni ved fakultet for Kunst, musikk og design, som tar imot deltakere både fysisk og digitalt. Festivalen er åpen og gratis for alle, og vi samarbeider både med fagfolk, museet og frivilligheten for å gjøre alle arrangement tilgjengelig uavhengig av funksjon og alder. Festivalen blir en anledning for både unge, voksne og eldre til å nærme seg aldring fra mange og kanskje overraskende vinkler som opera, sansebed, allsang, tango, arkitektur, poesi og politiske diskusjoner.Hvor kom ideen til utstilling av kvinnehjertet fra?


Bergen sanitetsforening satser stort på viktig forskning på sykdommer i kvinnehjertet, og dette ønsket vi å løfte frem på en måte som skaper nærhet og som utfordrer konvensjonelle skiller. Vi er stolte over å ha fått stjerneskuddet Eirik Havnes med på laget som festivalpoet, og arbeider blant annet med å få et ekte kvinnehjerte på plass i utstillingen...

 jesse orrico Us3AQvyOP o unsplash

Hvordan føles det å slå sammen Siste Kapittel med N.K.S sin markering av 125års jubileet i Bergen?

 

Det føles veldig bra og riktig. N.K.S. og de ulike lokalforeningene har gjennom tidene sett og grepet behov det offentlige ikke har klart å møte, og slik drevet velferdsstaten fremover. Sanitetskvinnenes arv, pågående arbeid og fremtidsvisjoner inspirerer og motiverer oss til å sikte høyt og samtidig holde kontakten med det som brenner her og nå. Kvinners helse gjennom livsløpet og det offentliges ansvar for å sikre lik tilgang på behandling og omsorg på tvers av kjønn er kanskje viktigere enn noen gang når vi nå står overfor enorme demografiske, sosiale og økonomiske utfordringer. 

 

Hvordan ser de kommende ukene ut for deg? Hva er på agendaen?


Det er travelt..! Og veldig gøy. Jeg jobber 50 % som daglig leder for Siste kapittel, og 50 % som psykolog i etat for sykehjem i Bergen kommune. De kommende ukene er en herlig miks av festivalplanlegging, podkastinnspillinger, kommunale Teams-møter, Fremtidsverksted med forskere fra hele verden, anbudsarbeid til en kommunal tegnefilm om samspill, produksjonsmøter med operaen, styremøter og kommunal medarbeidersamtale. Om noen skulle lyst ut en tilsvarende stilling, tror jeg hadde det blitt en veldig rar stillingsbeskrivelse... Bergen sanitetsforening med Helén Botnevik i spissen har en sjelden evne og vilje til å løfte frem sosiale entreprenører med hårete mål om å gjøre verden til et bedre sted. Jeg føler meg unikt heldig som får lov til å jobbe så kreativt og så konkret for et aldringsvennlig samfunn.

 

Vi gleder oss til å se arbeid kulminere i en fantastisk juni-bursdag for NKS og en henrivende aldringsfestival. I mellomtiden kan du lese mer om utstillingen og høre på Siste Kapittels podcasts med spennende tema om aldring.