Samarbeidspartnere til Norges første Kvinnehelsehus: Kurs i Livsstyrketrening

Kurs i Livsstyrketrening

Kurs i Livsstyrketrening er et helsepedagogisk, helsefremmende og forebyggende tiltak i gruppe, der hensikten er å styrke den enkelte deltakers evne til å mestre helseutfordringer gjennom bevisstgjøring.

Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske.
Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg – det livet jeg har levd på godt
og vondt – bærer jeg med meg: livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager.
Mange som har helseutfordringer, som smerter i kroppen, stress, indre uro, nedtrykthet og
søvnplager, erfarer sårbarhet og at selvbildet blir dårligere. Mange sliter også med tanker om hva
omgivelsene – både jobbkollegaer, familie, venner, naboer og andre tenker om dem.

BSF har spurt Silje og Hilde som er ansvarlige for kursingen om de kan fortelle litt om seg selv;

 samarbeidspartnere kvinnehelsehuset livsmestring portrett

Hvem er Silje og Hilde?
Vi er begge sykepleiere. Vi jobber på en poliklinikk på Haukeland Universitetssykehus. Der veileder vi pasienter med muskel-, skjelett og utmattelses problematikk. Hovedfokus er mestring av plager/stressmestring, bevisstgjøring på muligheter og fremme ressurser, balanse i hverdagen og retur til arbeid/jobbmestring.

samarbeidspartnere kvinnehelsehuset livsmestring portrett 2

Hvordan tror dere det vil bli å være involvert i kvinnehelsehuset?
Å få sjansen til å bli en del av kvinnehelsehuset der fokus er kvinner og kvinners helse synes vi er veldig spennende og håpefullt. Vi gleder oss til å få denne sjansen til å være en del av en virksomhet som løfter og styrker kvinner.

Hva gleder ser dere mest frem til for høsten?
Vi gleder oss til å holde kurs, å få sjansen til å skape noe sammen med de kvinnene som deltar. Vi ser frem mot høsten med glede og begeistring.

Frem mot offisiell åpning 20.august vil vi i BSF introdusere samarbeidspartnerne våre i det nye Kvinnehelsehuset. Vil du lese mer om det nye kvinnehelsehuset? Ta en titt her:

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: