Samarbeidspartnere til Norges første Kvinnehelsehus: Stiftelsen Amathea

Stiftelsen Amathea

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd. Vårt samfunnsoppdrag er å redusere individuelle og samfunnsmessige belastninger når en graviditet oppleves utfordrende. Amathea er en landsdekkende, spesialisert, lavterskel helsetjeneste. Med vår spisskompetanse på veiledning og forebyggende arbeid innen graviditet og abort, kompletterer vi helsevesenet.

Vi tilbyr informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort, samtale før og etter abort - både alene og som parsamtaler, oppfølging under graviditeten, gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning, fødselsforberedende kurs og mor–barn grupper for dem som blir alene med omsorg, samt tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt graviditet og abort. Vi har åpen telefon og chat, for å kunne ta kontakt alle hverdager mellom kl.08:00-20:00.

Se gjerne www.amathea.no. Alle tjenester er gratis.

BSF har spurt Benedicte som er jordmor og helsesykepleier om å fortelle oss litt mer om Amathea.

 

Hvem kan benytte seg av tilbudet deres?

Det kan alle gjøre. Vi har ingen aldersgrenser. Både jenter og gutter, kvinner og menn, og lhbtiq personer benytter seg av vårt tilbud, og alle er like velkommen.

BSF er nysgjerrige på Benedictes bakgrunn, og lurer på hvorfor hun liker å jobbe i Amathea?

Jeg er utdannet jordmor og helsesykepleier, med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg liker å jobbe i Amathea fordi det gir gode møter med mennesker, og det oppleves meningsfylt å kunne være en støtte og veileder for noen som står i et vanskelig valg. Det er kjekt å jobbe med prevensjonsveiledning og undervisning. Ingen dag er lik, og det er stadig nye utfordringer og læringsprosesser. Et annet viktig element er at vi har et godt arbeidsmiljø og samhold i Amathea, selv om vi jobber i ulike byer over hele landet.

stiftelsen amathea

Vi er tre ansatte ved kontoret i Bergen; Kristine som er utdannet jordmor, Grete som er utdannet sykepleier, og meg selv - Benedicte.

Hva gleder dere dere mest til med å være med i det nye kvinnehelsehuset?

Vi ser frem til å få et godt samarbeid og større arbeidsmiljø for oss i Bergen. Vi gleder oss til å bli med på en større sosial arena, hvor vi håper å nå ut til kvinner og familier som har behov for våre tjenester, og til flere samarbeidspartnere. Vi er spente på nye lokaler, og på å få være med i denne prosessen med Sanitetsforeningen og kvinnehelsehuset.

Fremover vil vi i BSF introdusere samarbeidspartnerne våre i det nye Kvinnehelsehuset. Vil du lese mer om det nye kvinnehelsehuset? Ta en titt her:

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: