Snart klart for Siste Kapittel

Aldringsfestivalen Siste Kapittel

18.–19. juni 2021 arrangeres Siste kapittel – en aldringsfestival, for første gang. Gjennom visuell kunst, samtaler, konserter, foredrag, verksteder og botaniske omvisninger, tilbyr festivalen både nærhet og overblikk. Vi ønsker at Siste kapittel skal være starten på en ny fortelling om hvordan det er å bli gammel i Norge.

Hva vil det si å delta i sin egen aldringsprosess? Hvordan kan vi lage gode betingelser for deltakelse gjennom hele livet? Handler livets slutt om å være med andre, eller har man tvert imot behov for å være mer med seg selv? 

Festivalsjef Anna Helle-Valle forteller at årets aldringsfestival er en livsbejaende feiring av livets siste kapitler, men den rommer også et alvor som vi må gripe bedre enn det vi gjør i dag. Den pågående pandemien har vært et annerledes speil for våre fellesskap, og varsler om utfordringer som ligger foran oss.

Vi blir minnet om sårbarheten til våre helse- og velferdssystemer, ansvaret som legges på kommunene også når det er en åpenbar mangel på ressurser, og hvordan politiske beslutninger legger rammene for våre ulike hverdager. På eldrefeltet har pandemien økt avstanden mellom de som har det fint og klarer seg selv, og de som er avhengige av hjelp og støtte i hverdagen. Vi må lære, forstå, samarbeide og lage konkrete planer for en god alderdom nå. 

På festivaldagen 19.06.21 feirer vi også Norske Kvinners Sanitetsforening sitt 125 års jubileum. En jubilant som stadig fornyer seg og har tradisjon for å gå inn der velferdsstaten ikke strekker til. Styreleder Helén Botnevik deltar i samtalen "Frivillighet i dialog" med forsker Bodil Blix om frivillighetens status i dag fra 13:00-13:45. Du vil også finne utstillingen "Kvinnehjerter" i forhandlingsrommet på naturhistorisk museum fra 12:00-18:30. 

Se gjerne www.sistekapittel.no for fullstendig program og billetter. 

Vi er stolte samarbeidspartnere med Siste Kapittel i samarbeid med Bergen Nasjonale Opera, Universitetet i Bergen og Bergen Kommune.

 

Hold deg oppdatert

Motta informasjon og nyheter fra oss i Bergen N.K.S. Legg inn din e-post adresse under: