Vi har ledige plasser i kor for personer med demens